پارادوکس؟؟؟؟!!!!

                                  به این دو ضرب المثل معروف توجه کنید:

 

1.سکوت نشانه رضایت است!
2. جواب ابلهان خاموشی است!

 حالا به نظر شما سکوت نشانه چیست؟؟

/ 0 نظر / 10 بازدید