مهر مادری!

بچه عقاب‌ها با حرص و ولع مشغول خوردن لاشه‌ی

کبوتری بودند و مادرشان با مهربانی آنها را

نگاه می‌کرد و کبوتر چشم انتظار، در

تاریکی شب دعا می‌کرد که

فرزندش به سلامت به خانه برگردد.

/ 0 نظر / 29 بازدید