عشق را به زندگی برگردانیم؛ با یک تعریف ساده

اگر زن شوهری به طور منظم چنین گفته هایی را از یکدیگر بشنوند فضای عاطفی شان به مرور عاشقانه تر نخواهد شد؟

هدف عشق به دست آوردن چیزی نیست که شما می خواهید بلکه انجام دادن کاری برای خوش حالی کسی است که دوستش دارید و هنگامی که کلام تایید آمیز دریافت می کنیم به احتمال قوی، ترغیب می شویم که متقابلا کاری انجام دهیم.

یکی از قدرتمندترین ابزارها برای بازگرداندن دوباره عشق به زندگی این است که هربار که با کار شایسته و خوبی از جانب همسرتان مواجه شدید شفاها از او تعریف و با کلام تان از او تشکر و تمجید کنید. به عنوان مثال:" واقعا متشکرم که قبض برق را می پردازی. همه مردها این کار را نمی کنند."

شیوه های دیگر نیز وجود دارند:

-کلمات تشویق آمیز؛در نظر داشته باشید که در وجود همسر شما توان بالقوه ای نهفته و در بخش های ناامن وجود او در انتظار کلام تشویق آمیز شماست.

عمیق ترین معنی زندگی را نه در موفقیت ها و نه در پول که در رابطه ها باید جُست. استعداد نهفته همسر شما در یک یا چند حوزه زندگی منتظر کلام تشویق آمیز شماست.

-لحن مهم تر از کلمات؛ عشق مهربان است. برای ارتباط عاشقانه باید از واژه های مهرآمیز استفاده کنیم. یادتان باشد لحن صدای شما مهم تر از کلماتی است که استفاده می کنید. پس اگر می خواهید عشق را به زندگی خود بازگردانید باید خواست ها و آرزوهای یکدیگر را بشناسید.
- کلمات فروتنانه؛ وقتی با ادب و فروتنی خواستی را با طرف مقابل در میان می گذارید در واقع ارزش و قابلیت او را تایید می کنید و همین خود موجب محبت بیشتر بین شما خواهد شد.با درخواست امرانه نمی توان مهر و محبت کسب کرد. درخواست توام با فروتنی امکان تجلی عشق را خلق می کند حال آن که تحکم آن را از میان می برد.

4 تمرین

گری چاپمن در کتاب " 5 زبان عشق" چند تمرین پیشنهاد می کند. اشاره به سه مورد از آنها خالی از لطف نیست:

1-دفترچه ای را برای ثبت جملات تاییدآمیز اختصاص دهید. تاهر گاه کتاب یا فیلم یا مقاله ای می خوانید یا فیلمی تماشا می کنید کلمات محبت آمیز یا جملات تاییدآمیز آنها را در این دفترچه یادداشت کنید و بتوانید از فهرست بلندبالایی که به زودی به دست می آورید برای ابراز عشق به همسرتان استفاده کنید.

2-در غیاب همسرتان نیز از او تعریف کنید. وقتی از مادرش بشنود درباره او چه گفته اید تاثیر بیشتری می گذارد.

3- در حضور همسرتان و نزد دیگران از او تعریف کنید. درست عکس آنچه بسیار دیده یا شنیده ایم که تا چشم شان به دیگری می افتد زبان به انتقاد می گشایند.

4-فهرستی از خصوصیات مثبت همسرتان تنظیم کنید. سپس هر هفته دو مورد از خصوصیات مثبت او را برگزینید و به طور شفاهی بابت آنها از همسرتان تشکر کنید.

این تمرین ها را انجام دهید و خصوصا این آخری را تا ثمرات و اثرات آن را تنها طی دو ماه در زندگی زناشویی مشاهده کنید.

/ 0 نظر / 28 بازدید