تست هوش

هوش شما بر حسب تعداد چهره ها:

 

۱) ۰ تا ۵ چهره: کودن

۲) ۶ تا ۷ چهره:کم هوش

۳) ۸ تا ۹ چهره: طبیعی

۴) ۱۰ تا ۱۱ باهوش

۵) ۱۲ تا ۱۳ نابغه

/ 0 نظر / 8 بازدید